Dyslexie

en een microchip
Balans magazine
redactionele illustratie